ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Parafialny Zespół Charytatywny, jest wspólnotą osób, które wspierają działania charytatywne i dobroczynne w naszej parafii.

Do zespołu charytatywnego należy:

  • rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności,
  • gromadzenie środków na pomoc biednym,
  • koordynowanie działaniami charytatywnymi na terenie parafii.