SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania spotyka się dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci piątek miesiąca spotkanie rozpoczyna się Mszą św. i jest obowiązkowe.  Przygotowaniem jest także katecheza szkolna. Młodzież powinna brać także udział w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach (np. majowych czy różańcowych.)

Kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chrztu, jeżeli nie był ochrzczony w naszej parafii.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która spełnia warunki dotyczące także rodziców chrzestnych.(patrz zakładka: Sakrament Chrztu)