DOMOWY KOŚCIÓŁ

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” (KKK 1601)

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie podkreśla: “W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Program formacyjny kształtowany jest na podstawie dokumentów II Soboru Watykańskiego. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu, w małych kręgach (4-7 małżeństw), podczas których małżeństwa wspólnie z kapłanem modlą się i rozważają Pismo Święte.

Na co dzień małżonkowie podejmują wspólny wysiłek codziennej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej i osobistej.

Zwieńczeniem całorocznej pracy i umocnieniem na dalszej drodze wzrastania w wierze są wakacyjne rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła.


„Szczęść Boże
Dziękujemy Bogu za dar małżeństwa. W 1997 roku kiedy zawarliśmy sakrament małżeństwa zostaliśmy zaproszeni do wspólnoty Domowego Kościoła .
To była nowa wspólnota w naszej Parafii.
Tu uczymy się komunikacji małżeńskiej przez dialog małżeński ,spotkanie z żywym słowem daje siłę w codzienności a comiesięczne spotkania formacyjne dopełniają nasz rozwój duchowy . Obecność kapłana jest błogosławieństwem.
Przeżywane rekolekcje w różnej formie ubogacają i umacniają nasze małżeństwo.
Jesteśmy świadomi że to wielka łaska trwać modlić się i formować w tej wspólnocie , a troska i zrozumienie przyjaciół z kręgu daje nam duże wsparcie w życiu.
Chwała Panu „
Józef i Małgorzata Juroszek.


„Wspólnota Domowego Kościoła umocniła nasze relacje z Panem Bogiem i ożywiła naszą miłość małżeńską. Odkryliśmy, że jako małżonkowie jesteśmy dla siebie darem, który należy pielęgnować poprzez wzajemny szacunek i służbę. Wspólna modlitwa i dialog małżeński pozwoliły nam zobaczyć siebie oczami drugiej osoby, co pomogło zmienić nasze postępowanie i jeszcze bardziej zatroszczyć się o naszą miłość. Domowy Kościół utwierdził nas w przekonaniu, że tylko życie z Chrystusem daje gwarancję nierozerwalności małżeństwa oraz siłę w pokonywaniu trudności jakie pojawiają się na naszej drodze.”
Pozdrawiamy Marek i Kasia


„Członkostwo w domowym kościele pozwala na bycie blisko Boga, a modlitwa małżeńska i rodzinna jednoczy członków rodziny. Prowadzi to do harmonii i zgody w rodzinie.

Od trzech lat należymy do Domowego Kościoła, czy coś się zmieniło w naszym życiu, na pewno odkryliśmy siebie na nowo, jesteśmy bliżej Boga. W nasze życie rodzinne i małżeńskie zaprosiliśmy Boga przez wspólną, codzienną modlitwę rodzinną, małżeńską. Na nowo doceniliśmy wartość małżeństwa, rodziny po 12 latach naszego małżeństwa. Domowy Kościół to wspólnota, która wspiera nas, prowadzi w codziennym życiu do Boga.”
MM


DOMOWY KOŚCIÓŁ:

 

RODZINA (MAŁŻEŃSTWA I NARZECZENI):