PIERWSZA KOMUNIA

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii to przede wszystkim zadanie ich rodziców. Dzieci przygotowują się do I Komunii w trakcie katechezy szkolnej we współpracy z rodzicami. Ponadto spotykają się w każdy czwartek na Mszy św. szkolnej o godz. 17.00 (obecność obowiązkowa) Dzieci wraz z rodzicami powinny brać także udział w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach (np. majowych czy różańcowych.)  Spotkanie duszpasterskie dla rodziców ma miejsce raz w miesiącu zazwyczaj w pierwszy czwartek po Mszy szkolnej.

Rodzic powinien dostarczyć zaświadczenie o chrzcie dziecka z parafii chrztu, jeżeli nie było on ochrzczone w naszej parafii.