FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą świeckich chrześcijan, którzy w uroczysty sposób zobowiązują się jeszcze doskonałej, według przykładu św. Franciszka z Asyżu i własnego, zatwierdzonego przez kościół prawodawstwa, żyć Ewangelią świętą i w ten sposób każdego dnia ochoczym sercem odpowiadać Bogu powołującemu ich na drogę świętości. do przyjmowania daru świętości.

Franciszkański Zakon Świeckich jest jednym z podstawowych elementów wielkiej Rodziny Franciszkańskiej założonej przez św. Franciszka z Asyżu. Składa się ona z następujących wspólnot: Zakon Braci Mniejszych – dziś istniejący jako trzy odrębne instytuty zakonne: Bracia Mniejsi (OFM), Bracia Mniejsi Konwentualni (OFMConv) i Bracia Mniejsi Kapucyni (OFMCap); Zakon Ubogich Panien popularnie nazywany Zakonem Sióstr Klarysek (OSC) oraz Trzeci Zakon Franciszkański który realizuje swoje powołanie w trzech różnych formach jako męski Trzeci Zakon Regularny (TOR), jako Franciszkański Zakon Świeckich (OFS/FZŚ) oraz jako wiele innych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich, działających w oparciu o zatwierdzoną przez Kościół regułę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego.

To właśnie owo specyficzne powołanie do naśladowania Chrystusa według przykładu św. Franciszka z Asyżu jest tym, co odróżnia Franciszkanów świeckich od innych stowarzyszeń pobożnych działających w Kościele.

Po określonym własnym prawodawstwem okresie przygotowania i formacji ludzkiej i duchowej, bracia i siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, składają prawdziwą profesję zachowania właściwego im sposobu życia, by w ten sposób jeszcze bardziej świadomie, z pomocą łaski Bożej, w każdej sytuacji swego życia, kierować się wskazaniami świętej Ewangelii przeżywanej w duchu św. Franciszka z Asyżu. Dlatego więc siostry i bracia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przede wszystkim poszukują żywego i działającego w Kościele Chrystusa przez codzienny modlitewny kontakt ze Słowem Bożym i udział w Liturgii Kościoła przez modlitwę osobistą i udział w najświętszej Eucharystii. Starają się również dawać żywe i prawdziwe świadectwo przylgnięcia do Chrystusa poprzez przyjmowanie osób i rzeczy w duchu wiary nadziei i miłości, w duchu posłuszeństwa Kościołowi świętemu, solidarnego ubóstwa z potrzebującymi oraz bycia czytelnym znakiem i darem czystości serca dla współczesnego świata.

Franciszkanie Świeccy angażują się, według swoich zdolności i możliwości, w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i bardziej braterskiego. Starają się przepoić duchem Ewangelii wszystkie prace i zajęcia jakie podejmują na rzecz swojej rodziny, wspólnoty Kościoła oraz dla Ojczyzny.

Nade wszystko w swoich środowiskach są apostołami pokoju i pojednania, niosąc Chrystusowe orędzie radości.

Niektórzy Święci i Błogosławieni Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:

Katarzyna z Genui, Luchezjusz i Buonadonna, Elżbieta Węgierska, Ludwik IX król Francji, Roch z Montpellier , Aniela z Foligno, Brygida Szwedzka , Elżbieta Portugalska , Raymond Penyaford, Franciszek Faa di Bruno, Jacopone da Todi , Tomasz More , Angela Merici , Maria Franciszka od Pięciu Ran Chrystusa, Contardo Ferrini , Elzeario Hrabia Ariano, królowa Katarzyna z Bośni, Jolanda i Salomea z Polski, Karola Boromeusza, papież Pius IX , Jana Bosko , papież Jan XXIII , Luigi Beltrame Quattrocchi i Maria Corsini , Jan Saziari, Saint Arcangelo Tadini i wielu innych.

Pax!

tekst: o.Innocenty ofm