OAZA MŁODZIEŻOWA

Oaza Młodzieżowa to wspólnota Ruchu Światło-Życie, do której należy młodzież naszej parafii. Moderatorem jest ks. Grzegorz Tomaszek, który współpracuje z zespołem animatorów. Do wspólnoty obecnie należy ok. 30 osób. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 19:00. Rozpoczynamy modlitwą i zapaleniem świecy. Później mamy szkołę śpiewu i spotkania formacyjne w mniejszych grupach. Oprócz spotkań organizujemy również pogodne wieczory, kuligi, ogniska lub dyskoteki.

W każde wakacje wyjeżdżamy na rekolekcje wakacyjne, które są podsumowaniem całego roku. Finansujemy je poprzez sprzedaż zniczy, kolędowanie czy prezentowanie jasełek. Wszyscy bardzo angażują się w tego rodzaju wydarzenia.

Wspólnota pozwala nam poznawać ludzi, zawiązywać nowe przyjaźnie, bawić się i śmiać, ale przede wszystkim pozwala na głębsze odkrywanie Boga i stawanie się do Niego podobnym.

Drzwi do naszej wspólnoty są otwarte dla każdego, również dla ciebie!