Plan Pielgrzymki Parafialnej – Portugalia- Hiszpania – Francja (12 -23.09.2022)