“O BARTŁOMIEJU, NATANAELU WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI TAK JAK ZA PRZODKAMI.”