Komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 21 marca 2021